Tips før opplaget! - Dette bør du huske på


Er båten klissvåt når den skal i opplag? Selv om båten skal lagres i en oppvarmet hall, bør puter og andre tekstiler være så tørre som mulig før overvintringen for å unngå mugg og jordslag. Ta gjerne puter med hjem sammen med resten av løsøret.
Fjern kilder til jordslag og vond lukt om bord. Ta ut mat og andre ting som ikke tåler vinterlagring i båten.
Det maritime miljøet er tøft og ting kan gå i stykker. Foreta gjerne en funksjonskontroll før du leverer båten. Er det noe som ikke virker som du ønsker utbedret?

Våre tjenester

 

Hvaler Marinesenter AS driver løftefasiliteter og vinteropplag innendørs og utendørs – ved Dypedal Båthavn. Hvaler Marinesenter AS tilbyr også vinteropplag i samme tempererte hall, samt vinteropplag utendørs.

 

Hvaler Marinesenter AS besørger løft av båten din – enten du vil ha arbeid utført eller om du ønsker å utføre arbeid selv. Du kan ikke benytte andre firmaer til arbeide på din båt ved Dypedal Båthavn, annet enn etter avtale med Dypedal Båthavn/Hvaler Marinesenter AS. Skal du utføre arbeid på egen båt betaler du for løft/sjøsetting og eventelt utført arbeid, i tillegg til døgnleie for tiden på land. vår slipway trailer løfter inntil 47 tonn.

 

Ved å sette båten innendørs over vinteren vil du nærmest eliminere faren for tyveri av eller fra båten. Slitasje på båt fra vær og vind, i form av for eksempel oksydering – eller fugleskitt – minimeres. Kunden selv er ansvarlig for frostsikring.

 

Skal du ha båten på vinteropplag må båten høytrykkspyles under vannlinjen. Vi utfører høytrykkspyling av båt.

 

  • Båtopplag
  • Innendørslagring
  • Opplag utendørs
  • Løft av båt
  • Parkering

 

Opplags periode ute er fra 15.09 - 30.04

Tjeneste Pris eks. mva
Opplag ute korttid kr 250,- pr. dag
Opplag inne korttid kr 500,- pr. dag
Opplag ute vintersesong kr 250,- pr. kvm
Opplag inne varmtlager vintersesong kr 849,- pr. kvm
Mastelagring ute kr 400,-
Mastelagring inne avd Slevikkilen kr 2800,-

Leie av opplagsutstyr

Utstyr Pris eks. mva
Støttemateriell korttid kr 500,- pr. uke
Støttemateriell langtid kr 500,- pr. støtte
Tjeneste Pris eks. mva.
Opptak og utsetting av båt t.o.m 19 fot: kr. 1 700,-
Opptak og utsetting av båt 20 - 29 fot: kr. 2 900,-
Opptak og utsetting av båt 30 - 49 fot kr. 128,- pr. fot
Opptak og utsetting av båt 50 - 59 fot kr. 156,- pr. fot
Opptak og utsetting av båt 60+ fot kr. 192,- pr. fot

Tilleggstjenester

Tjenester Pris eks. mva
Krympeplast inntil 25 fot Kr 160 pr. fot
Krympeplast fra 25 fot Faktureres per time + materiell
Høytrykkspyling under vannlinjen (vaskemidler kommer i tillegg): Kr. 41,- pr. fot
Timepris verksted: Kr. 980,-